چاپ افست

طراحی وچاپ مکمل یکدیگرهستند.طراح چاپ بایدبادستگاه های چاپ آشنایی کامل داشته باشد،کاغذرابشناسدوقبل ازهرچیز سایزدستگاه های چاپ رابداندتابتواندبهترین دستگاه رابرای چاپ کارخودانتخاب کرده وپرتی کمتری بدهد.یادرصورت امکان اصلاپرتی ندهد.

طراحی و چاپ

در طراحی وچاپ شناخت رنگ نقش موثری راایفامی کندوبایددراین زمینه مطالعات وسیعی داشت.رنگ خود،یک دنیاست که درباره ی آن هرچه بدانیم ،بازکم است . برای طراح نمودرنگ بیشترتعیین کننده است تاذات رنگ ،زیرانمودرنگ آن چیزی است که چشم می بیند. عمیق ترین رموزنمودرنگ برای چشم قابل رویت نیست بلکه فقط باچشم دل می توان آن رامشاهده کرد.
یک طراح شایدتدابیرکمپوزسیونی رنگ وفرم راکاملا بداندولی این دانش اگرازالهام به دورباشدنتیجه ی مطلوبی نمی دهد.

آموزش فتوشاپ ، از آموزش تا بازار کار

فتوشاپ ، از آموزش تا بازار کار

آموزش تصویری فتوشاپ به زبان فارسی
از سری آموزش های گیلاناگرافیک
با عنوان
فتوشاپ ، از آموزش تا بازار کار


مدت هاست قول این مجموعه را به کاربرانمان داده بودیم ، بالاخره پس از ماه ها تلاش نگارش و آماده سازی این مجموعه ی ارزشمند به پایان رسید.

همانطور که کاربران محترم گیلانا گرافیک در جریان هستند، نگارش این مجموعه ماه ها به طول انجامید. این مجموعه با هدف آموزش و آماده سازی جوانان برای بازارکار تهیه شده است.

در این مجموعه کلیه ی تکنیک ها و ترفندهای فتوشاپ به همراه تکنیک ها و موارد طراحی برای چاپ ، شیت بندی ، لیتوگرافی و ... به طور کامل توضیح داده شده است .

امیدوارم از این مجموعه ی ارزشمند استفاده ی لازم را ببرید . منتظر آموزش های بعدی ما نیز باشید.

دوستان عزیز قیمت این مجموعه بسیار بالاتر از این قیمتیست که اکنون برای آن در نظر گرفته شده است . ولی از آنجایی که دغدغه ی  اصلی ما آموزش جوانان و نوجوانان است به همین منظور برای این مجموعه قیمتی در نظر گرفتیم که همه ی نوجوانان و جوانان عزیز کشورمان به راحتی بتوانند این مجموعه را تهیه نمایند.

کلیه ی مباحث آموزشی در این مجموعه با زبانی ساده و قابل فهم کاملا توضیح داده شده ، به شکلی که برای اشخاص مختلف ، با هر سنی و با هر سطح سوادی کاملا قابل فهم می باشد.


نگارش و ساخت آموزش : گیلاناگرافیک | گیلان گرافیک

ورود به صفحه دانلود